Predaj povolení počas núdzového stavu

Pre zhoršenú epidemiologickú situáciu a nariadenie úradu všeobecného zdravotníctva bol vyhlásený núdzový stav, preto sme museli upraviť predaj rybárskych povolení na rok 2022. Pre tých, ktorí chcú v rámci vychádzky ísť na ryby, dávame možnosť zakúpiť si rybárske povolenie cez slovenskú poštu od 1.1.2022. Formulár a postup na zabezpečenie rybárskeho povolenia počas núdzového stavu nájdete v priloženom…

Odovzdanie záznamu o úlovkoch!!!

Riadne vyplnený záznam o úlovkoch za rok 2021 treba odovzdať do 15.01. 2022: – poštová schránka na plote hrádzneho domu na hrádzi VN Dubník I – poštová schránka na prízemí Domu služieb vpravo – alebo poštou na adresu OZ SRZ Stará Turá, Rybničné hospodárstvo 1057, Dubník I  916 01 Stará Turá Výbor OZ SRZ Stará Turá

!!!OZNAM!!!

V čase od 02.10.2021 od 0:00 hod. do 03.10.2021 do 24:00 hod. bude revír VN Dubník I. r. č. 2-4690-1-1 z dôvodu konania Pstruhových pretekov pre všetkých rybárov, okrem pretekárov uzavretý! Na tieto dni sa nepredávajú hosťovačky na VN Dubník I. VN Dubník II a VN Matejovec sú Vám k dispozícii.                …

!!!ZÁKAZ PRIVLASTNENIA si rýb!!!!

ZÁKAZ PRIVLASTNENIA SI LIEŇA SLIZNATÉHO na VN DUBNÍK I. r.č. 2-4690-1-1 V ČASE  od 01.10.2021 do 28.10.2021 VRÁTANE !!!! ZÁKAZ PRIVLASTNENIA SI PSTRUHA DÚHOVÉHO na VN DUBNÍK I. r. č. 2-4690-1-1  od  28. 09. 2021 do 03.10.2021 VRÁTANE !!!! ZÁKAZ PRIVLASTNENIA SI KAPRA RYBNIČNÉHO na VN DUBNÍK I. r. č. 2-4690-1-1 V ČASE  od 20.10.2021 do 12.11.2021 VRÁTANE !!!!

OZNAM

V čase od 23.09.2021 od 0:00 hod do 26.09.2021 do 15:00 hod bude VN Dubník I. z dôvodu konania BOILIS CUPU pre všetkých rybárov, okrem pretekárov uzavretý! Na tieto dni sa nepredávajú hosťovačky na VN Dubník I. VN Dubník II a VN Matejovec sú Vám k dispozícii. Výbor OZ SRZ Stará Turá.

OZNAM

Dňa 7.8.2021 sa bude konať na VN Dubník I v priestore pláže STAROTURANSKÝ TRIATLON 2021.   Z tohto dôvovdu Vás priatelia rybári žiadame, aby ste v čase od 8.30 hod do 15.00 hod odstránili tyčové bóje, ktorými máte označené miesto lovu ako i bóje na lov sumcov.  Taktiež nechajte priechodný chodník okolo vodnej nádrže počas…

OZNAM – predaj hosťovacích povoleniek

Predaj hosťovacích povolení na rybolov pre kaprové revíry VN Dubník I(2-4690-1-1) a VN Matejovec (2-5020-1-1)  OZ SRZ Stará Turá začína od 01.06.2021. Predaj povolení u pána Miroslava Blaška – hrádzny dom SVP na hrádzi VN Dubník I Telefónny kontakt 0905 732 483 – Volajte vopred!

OZNAM

Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, je povolený od 01.06.2021 (od utorka)  na kaprových revíroch OZ SRZ Stará Turá: 2-4690-1-1 VN Dubník I 2-4700-1-1 VN Dubník II 2-5020-1-1 VN Matejovec