Cenník hosťovacie povolenia 2023

Cenník hosťovacích povolení na rok 2023

MO SRZ Stará Turá, revíry VN Dubník I, VN Matejovec
Denné hosťovacie povolenie - kaprové - člen SRZ20 €
Týždenné hosťovacie povolenie - kaprové - člen SRZ80 €
Denné hosťovacie povolenie - kaprové - nečlen SRZ60 €
Týždenné hosťovacie povolenie - kaprové - nečlen SRZ150 €

Kontakt

MO SRZ Stará Turá
Rybničné hospodárstvo č. 1057
Dubník I
916 01 Stará Turá

e-mail: tajomnik@srzstaratura.sk