Novinky

Predaj hosťovacích povolení na rybolov pre kaprové revíry MO SRZ  Stará Turá od  1. júna 2024 a to:
 
  • VN Dubník č.1      2-4690-1-1
  • VN Matejovec       2-5020-1-1
Predajca:  Danko Roman
Kontakt:    0905 700 300 (prosím dohodnúť dopredu) 
Predajné miesto:  hrádzny dom  S. V. P., na hrádzi VN Dubník č.1
V prípade neprítomnosti: Antal Miroslav
Kontakt: 0918 392 145

Tradičné Rybárske preteky, ktoré sa konajú dňa 19. mája 2024 na Vodnej nádrži Dubník I

Predaj povolení

  • 18.5.2024   od 16.00 - 18.00 hod      (rybničné hospodárstvo)
  • 19.5.2024   od 05.00 hod                 (pláž Dubník)

Program

  • 06.00 - 12.00 hod                             Preteky
  • od 12.30 hod                                    Vyhodnotenie a tombola 

Štartovné

  • Domáci                                             5€
  • Hostia                                               10€

     

Detský rybársky krúžok sa uskutoční dňa 9. 3. 2024 a 23. 3.2024 o 9.00 hod. v telocvični ZŠ.

Je potrebné si priniesť prezuvky.

Detský rybársky krúžok sa uskutoční dňa 3. 2. 2024 a 17. 2. 2024 o 9.00 hod. v telocvični ZŠ.

Je potrebné si priniesť prezuvky.

pre prihlásených sa za člena Slovenského rybárskeho zväzu OZ Stará Turá v roku 2024.

Priatelia, keď že ste prejavili záujem a podali ste prihlášku za člena Slovenského rybárskeho zväzu do našej organizácie v Starej Turej, posielam Vám pozvánku. Stretnutie s Vami sa uskutoční na rybničnom hospodárstve, ktoré sa nachádza pod hrádzou VN Dubník  I, dňa 16. 03. 2024 ( sobota ) o 09.00 ( deviatej ) hod, za účelom školenia, pohovoru a vydania dokladov.

Zároveň Vás žiadam, aby ste uhradili poplatky ešte pred stretnutím, a to do 10. 03. 2024 na účet našej organizácie podľa vzoru, ktorý je priložený aj s číslom bankového účtu. Prosím do správy pre prijímateľa treba uviesť položky, ktoré ste uhradili. Na záver stretnutia Vám budú vystavené rybárske doklady a povolenie na rybolov. Nezabudnite, ktorí ste nepriložili k prihláške fotku, treba ju priniesť!

Platbu poukážte na č. účtu:  SK 12 0900 0000 0000 4170 4258

V prípade akýchkoľvek nejasností telefonujte:   0918 392 145

Petrov zdar                                                                                       Miroslav Antal, predseda OZ SRZ

. . . Tlačivo na vyplnenie . . .

Kontakt

MO SRZ Stará Turá
Rybničné hospodárstvo č. 1057
Dubník I
916 01 Stará Turá

e-mail: tajomnik@srzstaratura.sk