Novinky

Na termín od 1. októbra do 15. októbra 2023 sa nebudú predávať hosťovacie povolenia pre revír 2-4690-1-1 Dubník I z dôvodu druhového hájenia rýb.

Ďakujeme za pochopenie.

Výbor MO SRZ Stará Turá

Kontakt

MO SRZ Stará Turá
Rybničné hospodárstvo č. 1057
Dubník I
916 01 Stará Turá

e-mail: tajomnik@srzstaratura.sk